niesyntaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tzw. reguły redundancji, które zajmują się relacjami między Jednostkami leksykalnymi, ponieważ ich obszar działania Jest ściśle określony i ograniczony. W ramach systemów uznających interpretacyjny charakter komponentów niesyntaktycznych ani fonologiczne, ani semantyczne określenia nie uczestniczą w definiowaniu i wyznaczaniu części składniowej bazy, wręcz odwrotnie - to właśnie cechy syntaktyczne wa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polański, Kazimierz (red.) 1984a. Słownictwo w opisie języka, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo