niesystematycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzucałem się na książki, w obawie, że nie starczy mi całego życia na przygotowanie się do działania. Czytałem nerwowo, niecierpliwie i niesystematycznie. Od nielegalnych broszurek z minionej epoki, przechodziłem do „Logiki" Johna Stuarta Milla, potem zasiadałem do „Kultury Pierwotnej" Lipperta, nie doczytawszy „Logiki" nawet do połowy. Utylitaryzm Benthama uważałem za ostatnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.