nietelegeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niego kierowania wypowiedzi do uczestników rozmowy. Stwierdzono brak autentycznego partnerstwa między dziennikarzem i jego interlokutorem6. W monologu zaś zauważono kilka odmian zupełnie nietelegenicznych, z których telewizja mogłaby łatwo zrezygnować, bo nie różnią się od radiowych. Zarówno dialog, jak i monolog wymagają jeszcze badania ze względu na różne rodzaje powiązań słowa z obrazem, a także ze względu na swoistość pojawiających się w nich wykładników językowych takich jak: zaimki, modulanty, pewne formy czasów i trybów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurzowa, Zofia (red.) 1985. Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.