nieuczynienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziesięć egzempl [arzy] Argonautów2 otrzymałam wczoraj i za przesyłkę tę dziękując poważam się zapytać, czy nie mogłabym otrzymać jeszcze pięciu do rozesłania swoim osobistym i literackim przyjaciołom, czego nieuczynienie wprawiłoby mię w ambaras. Jest to zresztą nie wymaganie bynajmniej, tylko prośba o przysługę, za której spełnienie byłabym wdzięczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.