nieurzęsiony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zatem być może najstarszą (saprofityczną) postać bakterii. Fakt, że większość zarazków gleby posiada rzęski, zbyteczne na lądzie, a umożliwiające ruch w wodzie, upoważnia do przypuszczenia, że bakterie te istniały już wtedy, gdy wody pokrywały jeszcze lądy. Zjawisko, które poznamy później, że drobnoustroje urzęsione mogą bez szkody odrzucać rzęski i żyć w postaci nieurzęsionej, dowodzi być może, że przystosowały się one do życia na lądzie i w wodzie, że były one nastawione na życie w dwóch epokach geologicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.