nieustatkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niów na przechadzkę. Każdy z nich był inny, chodził inaczej, szli pochłonięci swoimi myślami, rozmowami. Puszkin, którego Pilecki przedstawił tak beznadziejnie, był mały i zręczny. Rodzina, z której pochodził, istotnie słynęła z nieustatkowania i kpiarstwa. Puszkin był wesoły, świeże powietrze widocznie wpływało na chłopca zbawiennie i usposabiało do wesołości. Dyrektor zawsze był zdania, że powietrze Carskiego Sioła działa uzdrawiająco. Nagle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karski, Jan 1989. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, przekł. E. Morawiec, Kraków : Wszechnica Społeczno-Polityczna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.