niewartościujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między tymi wypowiedziami. Tym bardziej że Marks w pierwszym liście stawia — w sposób nie wartościujący — problem duchowej genezy darwinowskiego obrazu świata; konstatuje — przez samego Darwina zresztą uznaną — inspirację płynącą od Malthusa (i przede wszystkim z ekonomicznej rzeczywistości kapitalizmu). Termin „niewartościujący” nie odnosi 28 K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 30, 1974, s. 294...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.