niewiątpliwie    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na kongresie w Chapel Hill sprawy narodowe są nieustannie obecne, ale nie stanowią, przynajmniej oficjalnie, jego centralnego zagadnienia. Tym zaś jest sprawa, która dawała już o sobie znać na kongresie w Wenecji, a którą już wcześniej sygnalizowały w licznych językach rozlegające się głosy niezadowolenia — a mianowicie sprawa metod i zakresu badań komparatystycznych. Niewiątpliwie kluczowym punktem kongresu w Chapel Hill staje się słynny referat René Welleka pt. Kryzys literatury porównawczej 12, omawiany szczegółowo w rozdziale I. Znajduje on oparcie w tendencjach rozwojowych aktualnych badań literaturoznawczych w Ameryce, przede wszystkim w szkole New Criticism, nawiązującej w dużej mierze do rosyjskiego formalizmu, czeskiego strukturalizmu, do Crocego i im podobnych immanentnie i formalistycznie zorientowanych ugrupowań badawczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.