niewieściuchowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 164 Pluralis mężczyzny notowany od XVI do XVIII w.: XVI: „[...] aby białych głów mieszkanie dla krewkości płci od zebrania mężczyzn wszelakim sposobem było oddzielone” 1594 [Karpiuk 1974]; XVII: „Przyrodzone nasienie mnoży [kopr] w mężczyznach” S.SyreńJjelnik 1613 <SXVII-mat>; XVIII: „Służących mężczyzn tutecznych jest 3” Inw.dóbr szlach.1714; „Mę/zczyzny niewieściuchowate prowadzą życie” W.Bystr.Informacya 1714 <SXVII-mat>...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.