niewnikliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polega tu na wnikliwej kontroli i regulowarV.u «społecznej wędrówki» ucznia, na pomaganiu mu w wyborze odpowiednich dla niego grup i pc~ zytywnych kolegów" 24. Nasuwałoby się tu wiele pytań, np. czy Makarenko kontrolował niewnikliwie? czy dobierał kolektywy niewychowawcze? czy nie pomagał swoim wychowankom? itp. Zaborowski — gorący przeciwnik autokratyzmu — zasypuje wychowawcę, który będzie pracował według jego nowej koncepcji, wymaganiami działania dalekimi od demokratyzmu. Wychowawca, jego zdaniem, „kształtuje życie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.