niewtąpliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak pisał szef wywiadu 3 grupy pancernej w swym sprawozdaniu za okres od stycznia do lipca 1941 r. wyrażając niewtąpliwie myśli i uczucia swego dowódcy, którym w owym okresie był wspomniany wyżej generał Hoth. Nie powinna nikogo zadziwić śmiałość tej „krytyki“, dość niezwykłej dla oficerów niemieckich. Sprawozdanie bowiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.