niewyblakły

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu uniemożliwienia poszczególnym komisarzom prześliznięcia przez sieć nagonki przez przemieszanie się z masą jeniecką, niektórzy dowódcy armii wydają odpowiednie pouczenia. Tak na przykład 3 grupa pancerna gen. Hotha jeszcze 3 lipca 1941 r. zapobiegliwie powiadomiła swe wojska, że „polityczni komisarze często pozdejmowali swoje dystynkcje i znajdują się wśród żołnierzy w mundurze szeregowych. Można ich przeważnie rozpoznać po „niewyblakłych miejscach na kołnierzach i rękawach“.92 Ale komisarze mogą przecież dostać się do niewoli niekoniecznie niemieckiej, byli przecież satelici — Włosi, Węgrzy, Rumuni, Finowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.