niewybranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Art. 98. Postanowienia określające: a) prawa zarządu miejskiego do zawieszania nielegalnych uchwał oraz wstrzymywania wykonania uchwał niecelowych rady miejskiej, b) prawa i obowiązki, uposażenie, zaopatrzenie emerytalne, obowiązek złożenia przysięgi prezydenta miasta, c) prawo obieralności, kadencję, system wybierania prezydenta miasta, oraz d) uprawnienia władzy nadzorczej do zatwierdzenia wyboru, oraz uprawnienia jej na wypadek niewybrania prezydenta miasta — mają analogiczne zastosowanie do burmistrza i wiceburmistrza dzielnicowego, z tern, że w miejsce rady miejskiej wchodzi rada dzielnicowa, a władzą nadzorczą jest w tym wypadku Minister Spraw Wewnętrznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.