niewyczerpującość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podział wnioskowań na dedukcyjne i redukcyjne podlega jednak również dwom zarzutom: jest on podziałem niewyczerpującym i nierozłącznym. O jego niewyczerpującości świadczy chociażby wnioskowanie przez analogię, w którym nie wnioskuje się ani z racji o następstwie, ani z następstwa o racji. O braku rozłączności świadczy np. wnioskowanie przez transpozycję lub przez konwersję prostą zdań i lub e i w ogóle każde wnioskowanie, którego przesłanka jest równoważna z wnioskiem. W takim bowiem wnioskowaniu z przesłanki wynika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajdukiewicz, Kazimierz 1985. Język i poznanie. T. 1-2, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.