niewyczuwalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy tylko w zimie? Nie. Na co dzień, w kfłdej sytuacji, hamować należy prawie niewyczuwalnie dla wozu i jego pasażerów. I można dojść do idealnie miękkiego hamowania z każdej szybkości. Hamując, radzę stale pamiętać o tym, co tu napisałem, aż wzorowe wykonanie stanie się nawykiem, odruchem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zasada, Sobiesław 1973. Szybkość bezpieczna, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.