niewyczynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badania wykazały wielką rolę tradycji rodzinnych i warstwowych we wzorach klasycznej (niewyczynowej) turystyki tatrzańskiej; była ona przed pół wiekiem i pozostała dziś domeną inteligencji, jakkolwiek grupa ta uległa ogromnemu rozszerzeniu i demokratyzacji. Nowe rodzaje turystyki górskiej, korzystające głównie z mechanicznych ułatwień (moy^a oczywiście tylko o lecie) objęły inne kręgi społeczne, do niedawna nie mające w ogóle kontaktu z górami. W świetle badań klasyczna turystyka ta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.