niewydalanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sojusznikami, a nie wrogami. Gdy robotnicy na wsi strajkują, to chłopi małorolni, którzy sami przecież pracują na gruntach dworskich i podwójnie są wyzyskiwani, podtrzymywać ich muszą; muszą wspólnie walczyć o poprawę warunków pracy i płacy i podtrzymywać następujące żądania robotników rolnych: 1. zakaz eksmisji bez uprzedniego zapewnienia równowartościowego mieszkania; 2. uznanie komitetów folwarcznych i niewydalanie delegatów folwarcznych za spełnianie tych funkcji; 3. rozciągnięcie na robotników rolnych całego istniejącego ustawodawstwa społecznego, ubezpieczeń od choroby, kalectwa, starości, niezdolności do pracy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.