niewydany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciu córkach na wydaniu. Są i dramata, jest zbiór aforyzmów w rodzaju Andrzeja Maksymiliana Fredry, lecz najbardziej interesującem dla swojej ważności dziełem są Wspomnienia (*). Rękopisra znajdujący się w ręku familii dochodzi tylko do roku 1830; dalszy ciąg ma się znajdować w Paryżu, w pozostałych po nim papierach, gdzie zapewne i inne mogą się odkryć niewydane prace...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.