niewydobycie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Czas” krytycznie ustosunkował się do oddzielnego zgłoszenia projektów, widząc w tym albo niezdolność do wspólnej akcji, albo manewr przedwyborczy. Ustosunkowując się pozytywnie do propozycji zmiany składu senatu, jak i pluralizmu w wyborach do senatu, „Czas” wskazywał zarazem, że rzecz jest małej doniosłości i trudna do przeprowadzenia. Pismo zarzucało projektom niewydobycie na plan pierwszy osoby prezydenta RP, pozostawienie dotychczasowego sposobu jego wyboru i niepodjęcie kwestii jego samodzielności wobec rządu 195. „Czas” lansował także koncepcje powołania Rady Stanu, jako środka zabezpieczającego przed jednostronnością rozporządzeń prezydenta, i Trybunału Konstytucyjnego. Myśl powołania Rady Stanu należała do kla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajnenkiel, Andrzej 1972. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.