niewykorzenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kar. Hst.; wykładny 'do wyłożenia, wyjaśnienia, wytłumaczenia snadny, explicabilis’ L.; wykorzenny L., niewykorzenny „Bóg stworzył człowieka niewykorzennego i na obraz podobieństwa swego stworzył go44 1 Leop. Sap. 2, 23; wyłożny L., niewylożny „Rozmaity jest ten podział Arystotelesowy i niewyłożny44 Petr. Ek.; zbędny 'mogący być zbytym’ L.; niezbędny „Jako rdza zaniedbane wyszczerbia żelazo, Tak me wnętrzności porą gryzoty niezbędne44 Zab., Min...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.