niewypałka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszędzie tu mamy do czynienia z transformacją substantywizującą przymiotnik (imiesłów) w określonym kontekście. Można przytoczyć wiele podobnych przykładów także z bajek ludowych (czapka niewidka, fajka niewypalka), przysłów (kwiecień plecień, marzec skwarzec...) zagadek (Janek podkasanek, matka rozklepatka...), gdzie często dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik upodabniający człony, mianowicie rym. Podobny zabieg transformacji związku w szereg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.