niewystarczająco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych mechanizmach i daje się ująć w podobne ramy. W obydwóch przypadkach występują postacie odporności fizjologicznej czynnej, biernej i symbiotycznej, w obydwóch występują przeciwciała powodujące aglutynację, precypitację lub odchylenie dopełniacza. A jednak poznanie odporności przeciwvirusowej pogłębiło pewne zagadnienia immunologiczne, niewystarczająco oświetlone przez bakteriologię klasyczną. Virusy wykazują daleko posunięty cytotropizm, przykuwający je do poszczególnych tkanek. Najjaskrawiej występuje to przy virusach neurotropowych: w swojej wędrówce do mózgu neurovirusy często nie wydostają się poza obręb układu nerwowego. Levaditi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.