niezabieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swoje miejsce następcę 75. Ciekawe, że kierując się analogicznymi motywami, podobnie umiarkowane reformy doradza inny ideolog kontrreformacji z pierwszej połowy XVII wieku — Szymon Starowolski: „użalając się“ — nad uciskiem chłopa i ostrzegając, aby extremum servitutis (chłopów) nie było initium libertatis (ich buntu), proponuje on także, by nie podwyższano dotychczasowych obciążeń i zezwolono chłopom, aby „grunty i domy swoje innym przędą wszy, mogli sami odejść, kędy im się podoba, lepszego szczęścia i pożywienia szukając“. Starowolski nawołuje też do złagodzenia jurysdykcji patrymonialnej, do niezabierania chłopom ziemi i majętności, wysuwając jako ideał stosunki zagraniczne, gdzie poddani tylko połowę plonów oddają dziedzicom, a poza tym „w wolności jako i panowie siedzą“ 76...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.