niezacieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „substruktury”, czyli odpowiadającej mu nazwy pełnej. Przykładem służyć będzie wymienione już Elwro — Wrocławskie Zakłady Elektroniczne (plur., r. niemęskoosobowy). Gramatyczna mnogość nazwy pełnej blokuje tutaj" paradygmat singularny wyrazowca Elwro (sing., neutr.). Stan taki wspierany jest niewątpliwie przez dążność do niezacierania struktury wyrazowca i unikanie alternacji. Zawsze możliwy paradygmat 1. mn. tych rzeczowników tworzony jest nader rzadko i to z funkcją stylistyczną lub w wyrażeniach z elipsą np. wszystkie Beliamoty = wszystkie oddziały przedsiębiorstwa Behamot. Przeszkodą w tworzeniu regularnych paradygmatów pluralnych jest w tym wypadku bariera semantyczna — nazywanie jednostkowych egzemplarzy rzeczywistości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.