niezakończenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrealizowania tych szaleńczych zamierzeń.55 Użycie jeńców radzieckich jako królików doświadczalnych w niemieckich eksperymentach medycznych w ogóle, a w szczególności w eksperymentach bakteriologicznych zostało podkreślone i potępione w wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.56 Trybunał nadmienia, że niezakończenie badań nad bronią bakteriologiczną spowodowane zostało sytuacją militarną Niemiec, niemniej jednak czynione były poważne próby wykorzystania broni bakteriologicznej na szeroką skalę, przez zniszczenie potencjału ludzkiego oraz zasiewów.57 54 Der Prozess, RF-1427, t. VII, s. 111—114...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.