niezamieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cesie antropogenezy. Te ostatnie rezultaty umożliwiły innym polskim badaczom określenie tempa ewolucyjnego Człowiekowatych przy zastosowaniu języka kinematyki fizycznej w postaci odpowiednich wykresów ruchu i obliczeń prędkości i przyspieszeń oraz wykazanie nie tylko niezamierania, lecz, przeciwnie, stałego wzrastania tempa ewolucji wielu cech człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.