niezaniechanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) negacji wewnętrznej, tj. negacji występującej w zasięgu operatora ■ lub też wewnątrz nawiasów kwadratowych w (2). Wprawdzie a* i f są wzajemnie minimalnymi uzupełnieniami, to nie są nimi P* i 8*. W istocie (8) definiuje elementy, które są wzajemnie przeciwne. Możemy więc powiedzieć, że zaniechanie (działanie) jest elementem przeciwnym działania (zaniechania). Natomiast działanie jest uzupełnieniem niedziałania, a niezaniechanie - uzupełnieniem zaniechania. I tyle, jak się zdaje, można powiedzieć z czysto logicznego punktu widzenia o różnicy pomiędzy zaniechaniem a niedziałaniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.