niezjednoczenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaprzeczone kategorialne nazwy czynności Łączliwość partykuły nie z kategorialnymi nazwami czynności jest, zdaniem J. 	Puzyniny42, kategorialna. Rejestruję wobec tego tylko takie zaprzeczone formy, których — choćby tylko kontekstowe — znaczenie lub użycie jest inne od stanu współczesnego, pomijam zaś takie liczne rzeczowniki, jak np. niespowiadanie się, niezespolenie czy niezjednoczenie się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.