niezmazywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakaz, moralność i kultura wywodzą się z doświadczenia wspólnego zabijania. To nie rozsądek skłania człowieka do ustępliwości, lecz świadomość niezmazywalnej winy. To nie układy zabraniają im stosowania przemocy, lecz tyrania ich sumienia. Cerią za pokój społeczny jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sofsky, Wolfgang 1999. Traktat o przemocy, przeł. M. Adamski, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.