niezmieność    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czynniki patogenne mogą mieć zarówno charakter biologiczny, jak i społeczny. Te ostatnie wywołują powolną i długotrwałą patologizację właściwości neurodynamicznych, przy czym obserwuje się na ogół zmiany zachowania idące w kierunku wyznaczonym przez pierwotne właściwości typologiczne układu nerwowego. Nie jest to jednak równoznaczne z niezmienością typu układu nerwowego w ciągu życia dziecka. Spionek podkreśla, że istotne zmiany i przekształcenia w dynamice procesów nerwowych zachodzą w zależności zarówno od ogólnych praw rozwojowych, jak i od czynników działających indywidualnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Obuchowska, Irena 1976. Dymanika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.