niezmierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryalny. Po tern opuszczamy dziedzinę Absolutu, mamy teraz w kilku sonetach wspaniały obraz drugiej strony stworzonej: wszechświata. Ogrom jego przerasta niezmierzenie zdolność naszej wyobraźni, my zatrzymujemy się już przygnieceni potęgą na »wirujących zbiorowiskach światów«; a przecie są to tylko chwilowe skupienia, »bańka, która na fali tęczuje i pryska«. Wieczny ocean...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dickstein-Wieleżyńska, Julia 1906. Słowo o Adamie Asnyku. Odczyt niewygłoszony, Warszawa : W. L. Anczyc
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.