niezmysłowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiej, lecz odsłania powszechnie ważne królestwo rozumu. Wolność bowiem, z której ów świat powstaje, jest cechą nieodłączną od istoty rozumu; a więc rozwój wolności przyczynia się do zdobycia prawdy, spólnej wszystkim rozumnym istotom, prawdy bezwzględnej. Stąd otwierają się zatym widoki, acz „bardzo niewielkie“, na królestwo niezmysłowości, na najgłębszą podstawę rzeczywistości. Kant znajduje tu zupełnie pewną odpowiedź na pytanie o ostateczny sens świata, który może być według niego tylko moralny. Jednocześnie staje się też jasnym, że Kant jest nietylko filozofem krytycznym, lecz i metafizykiem, gdyż i jego praca myślowa dąży do ostatecznej i zupełnej prawdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.