niezrównoważoność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) UNESCO chce rozwijać działalność w pięciu dziedzinach komunikowania: popierając uprawnienia do niego zarówno jednostek jak społeczności, redukując niezrównoważoność, nieprawidłowość i zniekształcanie komunikacji i informacji, popierając wkład mediów w rozwiązywanie globalnych problemów ludzkości, wspierając urzeczywistnianie narodowej polityki komunikacyjnej i badając podstawy nowego międzynarodowego ładu informacyjnego jako część międzynarodowej strategii rozwoju. Z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.