nitroanilina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pracy uległy zasadniczej zmianie. Zakres stosowanych surowców i materiałów wyjściowych poważnie się rozszerzył; rozwinęła się wówczas na dużą skalę produkcja takich materiałów, jak chloro-, nitro-, dwunitro-, amino-pochodne benzenu i toluenu, jak różne kwasy benzenosulfonowe, anilina, nitroanilina, fenol, naftalen, kwas ftalowy, antracen, antrachinon, dwufenyl i wiele innych w wymaganej przez przemysł jakości. Równocześnie powstała i rozwinęła się wytwórczość typowych półproduktów aromatycznych, znajdujących coraz powszechniejsze zastosowanie w syntezach organicznych. Ten olbrzymi i wysoce zróżnicowany dział wytwór...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.