nitrobenzoesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 238°, temp. topn. 54°); mają one zastosowanie w syntezie organicznej; ich redukcja prowadzi do otrzymania odpowiedniach —► toluidyn (synteza barwników), a utlenianie — kwasów nitrobenzoesowych. Z dwunitrotoluenów największe znaczenie mają 2,4- oraz 2,6-nitrotolueny, które wchodzą w skład niektórych materiałów wybuchowych; przez ich redukcję otrzymuje się toluilenodwuaminy (syntezy barwników). 2,4,6-Trójnitrotoluen jest materiałem wybuchowym. N. są silnie trujące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.