nitronaftalen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kami i narzuconą masą ogniotrwałą. Fragmenty ekranów wodnych: a) ekran Murraya (1 kształtowe cegły szamotowe, 2 cegły, 3 wełna żużlowa, 4 płaszcz z blachy stalowej, 5 rury płetwowe); b) ekran Baiłeya (1 rury ekranowe, 2 żeliwne płytki Baiłeya, 3 uchwyt przytrzymujący płytkę, 4 izolacja, 5 płaszcz z blachy stalowej); c) ekran izolowany EKRAZYT, materiał —»• wybuchowy o własnościach kruszących, zawiera gł. trójnitrofenol (—*■ pikrynowy kwas) lub bywa jego mieszaniną, np. z nitronaftalenem, trójnitrokrezolem; stosowany był w armii austrowęg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.