niwenit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uraninit U02_3, blenda smolista; minerał; skład zmienny. Domieszki: Ra, Ac, Po, powstały z przemiany promieniotwórczej Pb (nierzadko do 10—20%), niekiedy do 12% metali ziem rzad¬ kich i Y (w odmianach k 1 e w e i c i e lub niwenicie), Th (bróggeryt w odmianach pegmatytowych), Zr (do 7,5%), gazy (He, Ar, N, C02) i in. Układ regularny; kryształy sześcienne, ośmiościenne i in. Najczęstszy w postaci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.