nominalno-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiąże. Na tych splecionych z sobą dwu tezach egzystencjalnych (z których druga niejako nadbudowuje się na pierwszej 2) wyrasta to, co Pfander nazywa funkcją stwierdzenia całego sądu, funkcja, która piętnuje stan rzeczy w sądzie wyznaczony jako istniejący, i to — w normalnym wypadku — jako istniejący niezależnie od samego sądu. Dla orzeczenia sądu kategorycznego typu „S jest p" jest przy tym charakterystyczne, że bez względu na to, czy to jest orzeczenie werbalne, czy nominalno-werbalne, zawiera ono w swym znaczeniu zawsze pewną treść materialną lub formalną. Treść ta, jeżeli sąd jest „analityczny", może polegać jedynie na zaktualizowaniu pewnego momentu, który znajduje się w potencjalnej treści podmiotu, jeżeli natomiast jest to sąd „syntetyczny", to „przydaje" ona przedmiotowi oznaczonemu przez podmiot sądu pewną materię (oczywiście uformowaną), którą on nie jest wyposażony na podstawie samej treści materialnej nazwy będącej podmiotem sądu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.