nomotetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W historiografii problem łączy się z nomotetyzmem czy idiografizmem nauk historycznych. Sprawa więc polega na tym, czy zjawiska, 0 których mówi historia, dają się ująć w pewne prawidłowości i wyjaśnić przy pomocy praw (tak dzieje się w naukach nomotetycznych, np. przyrodniczych), czy raczej uczynić tego nie można ze względu na niepowtarzalność faktów historycznych?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.