norma-nakaz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samym prawa, które w społeczeństwie tym obowiązuje. Żadna społeczność nie może występować przeciw własnej racji bytu i wydawać takich praw, które by bądź utrudniały bądź w jakikolwiek sposób starały się uniemożliwić osiągnięcie dobra wspólnego, albo warunkowały osiągnięcie tego dobra przy pomocy norm-nakazów z natury swej niekoniecznie związanych z dobrem wspólnym. Wszelkie takie normy czy rozporządzenia mogą być uznane jedynie za pseudoprawa, które w żaden sposób nie mogą osoby ludzkiej, przyporządkowanej osiągnięciu dobra wspólnego, wiązać od wewnątrz w sumieniu. Oczywiście, nie znaczy to, by zawsze łatwo było do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.