normalnotaśmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bularne, dokumentalne, oświatowe i kroniki filmowe, a tzw. filmy wojskowe dzielą się na: publicystyczne, szkoleniowe i WMF „Radar”, Pod względem szerokości taśmy filmowej rozróżniamy: wąskotaśmowe (8, super 8 i 16 mm), normalnotaśmowe (35 mm) i szerokotaśmowe (70 mm)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.