normandzko-francuski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się jednakże, że wielki potok zapożyczeń z jednego źródła przejętych poprzez bilingwistów, będących ważnym czynnikiem prestiżowym, może mieć daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi o nawyki artykulacyjne. Podstawowym przykładem jest tu znowu wpływ języka normandzko-francuskiego na angielski: właśnie na skutek tego wpływu język angielski otrzymał nagłosowe /v z ]/, a w konsekwencji kontrast fonologiczny między /v/ i /f/, /z/ i /s/. Chociaż klasyczny, przykład ten nie jest od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.