normatywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W trzech ciągach podciągiem występującym po I* jest podciąg -iwiz ał #ja oraz -arizat#ja, w pozostałych jest -atizat oraz -cm izat#ja: produktywizacja normatywizacja prymitywizacja, humanitaryzacja binaryzacja nukleryzacja mediatyzacja purytanizacja Ciąg sufiksalny zawierający I4 z sufiksem substantywnym -or ma postać: K on dl iz at or (racjonalizator), ciąg substantywny z przyrostkiem - #wo realizuje się jako K {ar, al} iz at or #st#wo [moralizatorstwo,'popularyzatorstwo, wulgaryzatorstwo)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.