normatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niniejsze rozważania na temat funkcji społecznej teatru pragną ominąć tę udeptaną drogę: nie chcą sprawy określać normatywnie, ale zamierzają badać ją genetycznie. Zostanie tu dokonane zejście do determinant zjawiska, przedsięwzięta próba osadzenia funkcjonalizmu społecznego teatru w samym dnie. Innymi słowy nie będzie się szukało odpowiedzi na pytanie: „co powinien teatr spełniać, aby zadośćuczynić swojej funkcji społecznej?“, ale...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.