normatywno-dyrektywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Społeczną świadomość metodologiczną nauki danego okresu historycznego, która ukonstytuowana jest przez odpowiednie przekonania normatywno-dyrektywalne o charakterze poznawczym, opisać można jako całość wyznaczoną przez pewne założenia epistemologiczne, w których owe przekonania wyrażają się. W wypadku świadomości metodologicznej introspekcjonizmu w grę wchodzą w każdym razie następujące założenia tego typu: /I/ fenomenalizm /2/ indukcjonizm /3/ genetyczny naturalizm przedmiotowy /4/ paralelizm psychofizyczny /5/ indywidualizm metodologiczny /6/ psychologizm Z kolei relewantne dla świadomości metodologicznej behawioryzmu skrajnego są takie założenia, jak:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.