normatywno-epistemologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po drugie, kiedy bierze się pod uwagę owe praktyczne uwarunkowania 'naturalne' i 'kulturowe' odniesienia przedmiotowego wyrażeń językowych oraz użycia pojęcia 'prawdy', łatwo jest, zdaniem Putnama, popełnić błąd przeciwny w skutkach do realizmu metafizycznego, a w szczególności - do 'naturalistycznej' jego odmiany. Jest to błąd „relatywizmu", który może przybrać postać „naturalistyczną, w gruncie rzeczy nieodróżnialną z uwagi na jej implikacje normatywno-epistemologiczne od metafizyczno-realistycznej postaci 'naturalizmu', albo też postać uogólnioną: 'kulturową', przy której traktuje się relatywizację 'naturalną' jako szczególny przypadek relatywizacji 'kulturowej' - nauka, przyrodoznawstwo ujmowane są wówczas jako wyłącznie zmienne historycznie dziedziny kultury nowożytnoeuropejskiej. Warto tu zauważyć,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.