normatywno-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nawiasem mówiąc, ową intencję normatywno-filozoficzną przejmuje od Davidsona Richard Rorty przez to samo, że już w swej Philosophy and the Mirror of Nature akceptuje w zasadzie jego koncepcję psychologii wydarzeń mentalnych oraz semantyki «dyskwotacyjnie» pojętej prawdy (koncepcję passing theory zaakceptuje później w eseju Pragmatism, Davidson and truth)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo