normowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynagrodzenie normowe za wykonanie tynku na stropie można więc obliczyć następująco: 54,18 rob./godz. X 3,285 zł = 177,98 zł Tę samą wartość wynagrodzenia otrzymamy, korzystając ze stawek jednostkowych podanych w tabeli pod normą czasową w kolumnie 3 — b i 12—b...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Urban, Leonard 1957. Murarz tynkarz, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.