notyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykuł 18. Akt niniejszy będzie ratyfikowany, a ratyfikacje będą złożone w Hadze najpóźniej dnia 1 maja 1928 r. Wchodzi on w życie między krajami, które go ratyfikowały, w miesiąc od tej daty. Wszelako jeśli przed tym zostanie on ratyfikowany co najmniej przez sześć krajów, wejdzie w życie między tymi krajami z upływem jednego miesiąca od notyfikowania im przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej złożenia szóstej ratyfikacji, dla innych zaś krajów, które akta następnie ratyfikują, w miesiąc od daty notyfikacji każdej z tych ratyfikacyj...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bulwicki, B., Dalewski, J. (oprac.) 1957. Poradnik wynalazcy i racjonalizatora (Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1957 r.), Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.