novelletta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gante», volta <wł. dosł. ‘skręt, obrót, raz’>34, siciliana <wł. ‘sycylijska’>, miniatura <wł. miniatura, od łac. minium ‘minia’; pierwotnie miniaturami nazywano ilustracje w rękopisach (wykonywane często minią), następnie - niewielkich rozmiarów obrazy na kości słoniowej, porcelanie itp.>, noveletta <wł. novelletta ‘krótkie opowiadanie’>35. Cantata, sonata i toccata miały dawniej znaczenie ogólne. Nazwę cantata odnoszono do utworów wokalnych, sonata - do instrumentalnych, toccata - do instrumentalnych napisanych na instrumenty klawiszowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbkowski, Grzegorz 1997. Europejska terminologia muzyczna, Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.